Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lirik Lagu Anju Ma Au Marsada Band

Lirik Lagu  Anju Ma Au Marsada Band
  
Sadarion masihol au tu ho
Sadarion lungunan au tu ho
Mansai dao ho sian au
Gabe lam ganda siholhi.

Saonari hurimangi ma muse.
Sude akka pambahenanhu na tu ho.
Godang na salah hubahen.
Gabe dao ho sian au.

Anju ma au, sai anju di sude akka salahku.
Anju ma ahu, sai anju di sude pangalahokku.
Na mambahen ho gabe sai marsak.
Na mambahen ho gabe sai muruk.
Na mambahen ho gabe dao sian au.
Sai anju ma au.

Saonari hurimangi ma muse.
Sude akka pambahenanhu na tu ho.
Godang na salah hubahen.
Gabe dao ho sian au.

Anju ma ahu, sai anju di sude akka salahku.
Anju ma ahu, sai anju di sude pangalahokku.
Na mambahen ho gabe sai marsak.
Na mambahen ho gabe sai muruk.
Na mambahen ho gabe dao sian au.
Sai anju ma ahu, anju ma ahu.
Sai anju ma ahu, anju ma ahu.

Ai anju ma ahu.