Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lirik Lagu Icha Girsang - SitalasariSitalasari

Sakkot ma rudang, sitalasari da baya, bani bulang
Bulang sitenger tene, jagiahma, tunggung homa
Bonani tortor ondokan hita ma baya rap ma hita manortor da
Tarsunggul uhur, adat nahinan homa, rap ma hita, na hophop ma.

Sitalasari tambar ni sihol da baya, bani hita.
Isimalungun tene, das si deideng kon aloya

Tortor hon hita ondokkon hita ma da
Riapma hita mangondok da

Sitalasari tambar ni sihol da baya, bani hita.
Isimalungun tene, das si deideng kon aloya

Tortor hon hita ondokkon hita ma da
Riapma hita mangondok da

Post a Comment for "Lirik Lagu Icha Girsang - Sitalasari "