Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lirik Lagu SMS Voice - Tangiangkon Hami


Tangiangkon Hami


Sonang do hami dibahen ho
Dang adong na hurang
Pambahenan mi
Simpan do hami sude
Di meme ho di hokkop ho

Hami sude akka gelleng mon
Pos roham inang
Pos roham amang
Padimun dimun hami
Gelleng mon

Dunkon saonari ma inang
Marparbue do pambahenan mi
Sonang do hami sude
Anakkon mon parumaen mon
Dohot sude pahoppu mon

Sonang ma roham inang
Sonang ma roham amang
Diparsundut ni mataniarion
Tangiangkon ma hami amang
Tangiangkon ma hami Inang

Lao mandalani ngoluon
Siap ari on
Sai anggiat ma inang
Dipasu pasu Tuhani

Mauliate ma inang
Mauliate ma amang
Disude akka podami
Marparbue do diparngoluanki

Sude akka tangiang mi
Di jalo Tuhani

Dunkon saonari ma inang
Marparbue do pambahenan mi
Sonang do hami sude
Anakkon mon parumaen mon
Dohot sude pahoppu mon

Sonang ma roham inang
Sonang ma roham amang
Diparsundut ni mataniarion
Tangiangkon ma hami amang
Tangiangkon ma hami Inang

Lao mandalani ngoluon
Siap ari on
Sai anggiat ma inang
Dipasu pasu Tuhani

Mauliate ma inang
Mauliate ma amang
Disude akka podami
Marparbue do diparngoluanki

Sude akka tangiang mi
Di jalo Tuhani
Lirik  Lagu "Tangiangkon Hami" dari SMS Voice dan Dapatkan Lirik Lagu Lainya

Post a Comment for "Lirik Lagu SMS Voice - Tangiangkon Hami"