Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lirik Lagu Duo Naimarata - Unang Gabusi Au

Lirik Lagu Duo Naimarata - Unang Gabusi Au

Tarsongon sukkun - sukkun ni pandita i
Ditikki namamasu - masui
Molo na olo ho, dokkon na olo ho
Songoni ma sukkun - sukkun i tu au

##
Hata na pinasahat mi tu au ito
Gomos do i hupeop hasian
sudena na didokmi na oloanku do
Alai unang gabusi au

Reff
Sakkidop mata do janjim tu au ito
Songon mataniari bonom botarina i
Laos mago songoni holong ni rohami
Dukkon ditanda ho siboru na ummuli

Hatam mandok tu au, sasada ho ito
Hape marbuni - buni ho dipudikki ito
Dang olo au ito, molo mardua holong ho tu au
Dang olo au ito, molo mardua holong ho tu au

Back To ##

Back To Reff

Dang olo au ito, molo mardua holong ho tu au
Dang olo au ito, molo mardua holong ho tu au 

Post a Comment for "Lirik Lagu Duo Naimarata - Unang Gabusi Au"