Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lirik Lagu So Tarpasiding - Dorman Manik

 Lirik Lagu So Tarpasiding - Dorman Manik

Lao pe au tu luat na dao
Ai satokkin doi
Pos ma rohami ito dang na lupa au tu ho
Di ngolukki

Unang pola sai marsak ho
Sai tu ho do rohakki
Boan au da hasian di bagasan nipimi
Paposma rohakki

Lungun do rohakki ito
Molo dao au sian ho
Tangis tarilu au marningot sasude
Basa ni rohami

Unang tinggalhon au ito
Pasombu au di lambungmi
So tarpasiding au sai ro tu nipikki
Bohimi da hasian

Unang pola sai marsak ho
Sai tu ho do rohakki
Boan au da hasian di bagasan nipimi
Paposma rohakki

Lungun do rohakki ito
Molo dao au sian ho
Tangis tarilu au marningot sasude
Basa ni rohami

Unang tinggalhon au ito
Pasombu au di lambungmi
So tarpasiding au sai ro tu nipikki
Bohimi da hasian

Lungun do rohakki ito
Molo dao au sian ho
Tangis tarilu au marningot sasude
Basa ni rohami

Unang tinggalhon au ito
Pasombu au di lambungmi
So tarpasiding au sai ro tu nipikki
Bohimi da hasian

So tarpasiding au sai ro tu nipikki
Bohimi da hasian
Post a Comment for " Lirik Lagu So Tarpasiding - Dorman Manik"