Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lirik Lagu Balasan Ga'asakhi - Riny D.P. Mend

 Lirik Lagu Balasan Ga'asakhi - Riny D.P. Mend

fehedeu safokho
loutano ba mboro dodo
sinangea utema wonumo

awai melo dao
bano u' oligo khomo
itaria dania o ositengago

ba melo fanema limoroi khomo
andaro edona zatagu ba mbo o
boi tema busi dodou tuho dodo
matenga yao gaa dambalimo
sifaoma tabe saohagolo

dakha uwao khou ligu wangumao
tenga yaodo sa zifoto dola nasumo

awai melo dao
bano u' oligo khomo
itaria dania o ositengago

ba melo fanema limoroi khomo
andaro edona zatagu ba mbo o
boi tema busi dodou tuho dodo
matenga yao gaa dambalimo
sifaoma tabe saohagolo

dakha uwao khou ligu wangumao
tenga yaodo sa zifoto dola nasumoPost a Comment for " Lirik Lagu Balasan Ga'asakhi - Riny D.P. Mend"