Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lirik Lagu Nyawan Ugugin - Yan Srikandi

 Lirik Lagu Nyawan Ugugin - Yan Srikandi

sebet jengah
di kenhe ane jani
kurenane
buke nyawane ugugin
negrieng tusing karuan
buntutt
ngemigming state pragat
uyut..
sing gererengang
ngaenang kopinge panes
serba salah
beli dadi anak muani
sing taen beneh
beli di mantan adir
kene gaene jemak petih
keto gaene jemak pedih
tusing pesan iluh menagajiang beli
mare beli mendep iluh
galak
yen bei memuyi iluh
banggras...

sepanan beli mulih iluh,,
ngambul...
tegaian beli bangun iluh
nyaljal
pang ken ken beli
dadi kerenan adi
pang ken ken
pang ken ken'''
nyerah beli nyerah
kalah beli kalah
paling melah
luungan beli mengalah

nyerah beli nyerah
kalah beli kalah
paling melah
luungan beli mengalah

ooo.ooo....
Post a Comment for " Lirik Lagu Nyawan Ugugin - Yan Srikandi"