Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lirik Lagu U'alui Wondrara dodo - Dandi Mendrofa

 Lirik Lagu U'alui Wondrara dodo - Dandi Mendrofa


afokho sibai bakha dodogu
me ofa'ema sisambua liu khogu
ya ita tebai orudu
menoso niha boo zomasi khou


asodru awakho na uftou todo
metebal ugohi sa ae ukahmo
u alui wondrara dodo
mentenga tana khogu ndraugo

akhi hadia zalagu khomo
wa olau khogu zimano
akhi buusaliu no asawo
o alui khou niha bo o

asodru awakho na uftou todo
metebal ugohi sa ae ukahmo
u alui wondrara dodo
mentenga tana khogu ndraugo

akhi hadia zalagu khomo
wa olau khogu zimano
akhi buusaliu no asawo
o alui khou niha bo o

akhi hadia zalagu khomo
wa olau khogu zimano
akhi buusaliu no asawo
o alui khou niha bo oPost a Comment for " Lirik Lagu U'alui Wondrara dodo - Dandi Mendrofa"