Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Harapan Sugih Tetep Ada - Bayu Kw

 Lirik Lagu Bayu Kw - Harapan Sugih Tetep Ada

I dedane sareng sami
Kari ke inget ngajak tiang
Ane pidan ngelah cita-cita tinggi
Dot dadi sopir kapal

Apang enggalan tiang sugih
Ngelah pipis liu
Metumpuk tumpuk kanti care bukit
Nanging meelenan pesan

Tusing nak care ne arepang
Idup tiange jani
Tusing ade perubahan
Nanging tiang sing nyeselin

Wantah seger ne acepang
Reff:
Pidan tiang sesai
Melali ke banyuwangi

Menganggurin adi
Megagapan salak bali
Nanging beli jani
Sing taen nganggurin adi

Wireh kantong beli
Tusing taen misi pipis
Kanggoang malu
Harepan sugih nu tetep ade

Deje idun bin pidan
Ne bin mani konden tawang
Nanging meelenan pesan
Tusing nak care ne arepang

Idup tiange jani
Tusing ade perubahan
Nanging tiang sing nyeselin
Wantah seger ne acepang

Reff:
Pidan tiang sesai
Melali ke banyuwangi
Menganggurin adi

Megagapan salak bali
Nanging beli jani
Sing taen nganggurin adi
Wireh kantong beli

Tusing taen misi pipis
Kanggoang malu
Harepan sugih nu tetep ade
Deje idun bin pidan

Ne bin mani konden tawang
Pidan tiang sesai
Melali ke banyuwangi
Menganggurin adi

Megagapan salak bali
Nanging beli jani
Sing taen nganggurin adi
Wireh kantong beli

Tusing taen misi pipis
Kanggoang malu
Harepan sugih nu tetep ade
Deje idun bin pidan

Ne bin mani konden tawang..

Bayu Kw - Harapan Sugih Tetep Ada (Q,Ano Pro)


 

Post a Comment for "Harapan Sugih Tetep Ada - Bayu Kw "