Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iluh Sekar - Widi Widiana

 Lirik Lagu Widi Widiana - iluh Sekar


yen umpami i luh sekar nedeng mekar
tegeh ngolet di muncuk i luh manongos
mebo miyik ngelikub ngebekin jagad
ngawe linglung liu anake ngedotang

i kekupu, i tawon, i temlilingan
pada egar makeber saling langkungin
paseliwer pada menyumbungin raga
tau teken awak ngelah kampid linggah

beli lacur yening menek sing nyidayang
budi ngangget joan beline kejokan
yen makeber beli tuwara ngelah kampid
peteng lemah beli inget teken adi
busan-busan merawat-rawat di mata
dong tulungin endepang ja ragan adi
apang sida beli ngetus tur nyumpangin

beli sadya mengayahin hidup mati
yening panes beli nyadya manedungin
yening dingin beli nyadya menyaputin
urip beli tuah adi ne kuasa

beli lacur yening menek sing nyidayang
budi ngangget joan beline kejokan
yen makeber beli tuwara ngelah kampid

Post a Comment for "Iluh Sekar - Widi Widiana "